Skabelon til simpel privatlivspolitik (nyhedsbrev)

Offentliggjort 10. februar 2022
This post thumbnail

Dette er en skabelon til en privatlivspolitik for dem, som primært ikke behandler personoplysninger, men som behandler nogle personoplysninger i forbindelse med et nyhedsbrev, e-mail-liste eller lignende. For en komplet privatlivspolitik, se vores skabelon til privatlivspolitik. Klip og indsæt det, du har brug for, og vi sætter stor pris på, hvis du lægger et link tilbage til denne side, hvis du bruger noget af indholdet her.

I denne privatlivspolitik forklarer vi, hvilke personoplysninger vi gemmer, hvordan vi behandler dem, og hvor længe vi gemmer dem.

Personoplysninger, som vi indsamler og behandler

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger:

  • Kontaktinformation: navn, e-mail-adresse
  • Kundeaktivitet: læse- og handlingshistorik fra app, websites eller elektronisk kommunikation, som vi sender ud. Samt teknisk information om de enheder, du bruger.
  • Cookies: se vores information om cookies

Personoplysningerne indsamles direkte fra dig, eller de genereres i forbindelse med, at du læser vores e-mails eller besøger vores websites.

Hvordan vi bruger personoplysningerne

Levering af tjeneste

Vi bruger dine personoplysninger til at levere dig vores nyhedsbrev, som du har tilmeldt dig. Det retlige grundlag for at behandle personoplysninger til dette formål er dit samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke ved at afmelde nyhedsbrevet.

Analyse, forretningsudvikling og forbedring af tjenester

Vi arbejder kontinuerligt med at udvikle og forbedre vores tjenester og den information, vi giver dig. Dette arbejde indebærer at analysere kontaktinformation og kundeaktivitet. Det retlige grundlag for at behandle personoplysninger til dette formål er vores berettigede interesse.

Salg og markedsføring

Vi bruger personoplysninger i forbindelse med salg og markedsføring af vores produkter og tjenester ved, at du modtager e-mail fra os. Det retlige grundlag for at behandle personoplysninger til dette formål er samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samty

Dine rettigheder

Ret til indsigt i egne oplysninger

Du kan bede om en kopi af alle oplysninger, vi behandler om dig. Kontakt os på ovenstående e-mailadresse for at bruge din ret til indsigt.

Ret til korrektion af personoplysninger

Du har ret til at bede os om at rette eller supplere oplysninger, der er unøjagtige eller vildledende.

Ret til sletning af personoplysninger

Du har ret til at få dine personoplysninger slettet uden unødig forsinkelse. Du kan derfor når som helst bede os om at slette oplysninger om dig.

Begrænsning af behandling af personoplysninger

I nogle situationer kan du også bede os om at begrænse behandlingen af oplysninger om dig. Dette gør du ved at administrere samtykker eller reservationer i vores løsninger.

Protest mod behandling af personoplysninger

Hvis vi behandler oplysninger om dig på baggrund af vores opgaver eller på grundlag af en interesseafvejning, har du ret til at protestere mod vores behandling af oplysninger om dig.

Dataportabilitet

Du har ret til at få udleveret dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Kontakt os på ovenstående e-mailadresse for at få udleveret dine personoplysninger.

Du kan klage over vores behandling af personoplysninger

Vi håber, du vil give os besked, hvis du mener, vi ikke overholder reglerne i persondataloven. Giv os venligst besked gennem den kontakt eller kanal, du allerede har etableret med os. Du kan også klage over vores behandling af personoplysninger. Dette gør du til Datatilsynet.

Denne privatlivspolitik er baseret på en skabelon til enkel privatlivspolitik fra gdprcontrol.dk

© 2023 GDPRControl. Af Anders Svensson og Jan Ove Skogheim.